TEAMCOACHING

Wat kan teamcoaching betekenen?

Ieder team heeft een eigen dynamiek. In de ideale situatie zijn de collega’s complementair. Ze vullen elkaar aan op kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten. Hierdoor is de kwaliteit van het team meer dan de optelling van de afzonderlijke competenties. Het brengt een grote mate van voldoening en zingeving mee om als team een directe bijdrage en zichtbare bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de organisatie. Dit is echter lang niet altijd een vanzelfsprekendheid. Door teamcoaching krijgt het team zicht op de doelen, de gezamenlijke verantwoordelijkheid en eigenaarschap. In dat licht kijken we naar ontwikkelingskansen, welke versterking is nodig, welke belemmeringen zijn er, wat is ieders rol.

Inclusieve coaching

Het functioneren van een team wordt voortdurend beïnvloed door verschillende factoren. Bijvoorbeeld de verschillende drijfveren van de personen binnen het team, de ambities van de organisatie, de samenwerking met andere teams en de flow van processen. GRONDMAN CONSULT kijkt in ieder coachingstraject naar de context, de verbindingen en hoe de verschillende factoren elkaar beïnvloeden. In geval van teamcoaching betekent dit dat niet alleen gekeken wordt naar het team op zichzelf. Ook de bijdrage van individuele medewerkers binnen het team, de rol van het team binnen de organisatie en de relevante horizontale en verticale processen krijgen aandacht.

Verandering en ontwikkeling gebeurt op alle niveaus. Daarbij is het beginpunt niet belangrijk. Organisatie, team, medewerker en proces staan bij iedere verandering of ontwikkeling met elkaar in verbinding. De teamcoach werkt met het team aan hun rol en bijdrage aan optimale groei. We doen dit bij voorkeur iteratief. Daardoor blijft de ontwikkelopgave overzichtelijk en geven tussenresultaten meer houvast en voldoening op weg naar het eindresultaat.

Drijfveren analyse

Ieder persoon binnen het team heeft zijn eigen drijfveren. Zijn die drijfveren complementair aan het team en de cultuur van de organisatie? Waar versterken zij elkaar en waar zwakken zij elkaar af? Om daar een helder zicht op te krijgen is een drijfverenanalyse een uitstekend hulpmiddel. GRONDMAN CONSULT is gecertificeerd consultant voor het maken van een Profile Dynamics analyse.

Wilt u zich laten informeren wat teamcoaching kan betekenen voor uw teams en organisatie? Neem dan vrijblijvend contact op voor een oriënterend gesprek.

2 december 2020