MEDIATION

Wat is mediation?

Bij mediation proberen twee partijen met hulp van een mediator tot een oplossing van een conflict te komen. Hierbij ligt de nadruk op het ondersteunen en versterken van de zelfstandige besluitvorming. Partijen hebben beiden de wens om er samen uit te komen en staan beiden achter de gevonden oplossing.

Hoe werkt mediation?

Mediation is alleen mogelijk als beide partijen de wil hebben om er samen uit te komen. De mediator zal met beide partijen een kennismakingsgesprek voeren. Daardoor kunnen partijen bepalen of ze een goed gevoel hebben bij de mediator. Pas als beiden vertrouwen hebben in de mediator gaat het traject van start. De partijen zitten iedere sessie samen met een mediator om de tafel. Eerst tekenen partijen een mediationovereenkomst. Deze overeenkomst beschrijft waar het conflict over gaat en welke spelregels u afspreekt. Tijdens de sessies heeft de mediator de rol van gespreksleider. De mediator geeft dus geen adviezen en is volledig onpartijdig. Alles wat u bespreekt blijft geheim. Een mediationtraject heeft gemiddeld 3-4 sessies. Bij een succesvolle afronding wordt in de laatste sessie een slotovereenkomst getekend.

Wat doet de mediator?

De mediator draagt er zorg voor dat beide partijen hun verhaal kunnen doen en dat de wederzijdse belangen duidelijk worden. Door begeleiding van het gesprek helpt de mediator partijen om samen tot een oplossing te komen. Daardoor staan beide partijen achter de gekozen oplossing. Deze oplossing legt u vast in een slotovereenkomst.

Alternatieven voor mediation

Vindt u mediation te zwaar voor het conflict waarin u terecht bent gekomen? Of bent u nog in een fase waarin een conflict nog voorkomen kan worden? Dan past conflictcoaching misschien beter bij uw situatie.

ADR certificatie

De mediator van GRONDMAN CONSULT heeft een MFN/ADR opleiding gevolgd en een ADR register certificering. Dit betekent dat de mediator voldoet aan de eisen die gesteld worden conform ISO 9001:2015. Het ADR register is een wereldwijd keurmerk en register.

Meer informatie?

Wilt u weten of mediation u kan helpen bij het oplossen van uw conflict? Neem vrijblijvend contact op als u vragen heeft of als u een orienterende afspraak wilt maken.

ADR logo
14 november 2020