INTERVISIE

Wat is intervisie?

Intervisie is een vorm van groepsreflectie. Deze vorm is onderdeel van het proces van continu leren en verbeteren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over persoonlijke ervaringen, werkervaringen en knelpunten. Daardoor versterkt het leerproces van de groep. Ook kan een bepaalde casus of specifiek thema besproken worden. Een intervisiegroep bestaat uit collega’s van gelijk niveau.

Wat doet intervisie?

Intervisie versterkt onderling begrip en samenwerking. Tijdens deze sessies ontwikkelt de groep zowel persoonlijk inzicht als groepsinzicht. De groep ondersteunt elkaar in werksituaties of probleemsituaties. Belangrijke voorwaarde is dat deelnemers zich veilig voelen om in te brengen wat nodig is. Daarom worden er spelregels gemaakt. Deze spelregels hebben bijvoorbeeld betrekking op vertrouwelijkheid, verwachtingen, respect, acceptatie en aanwezigheid.

Begeleiding van sessies

GRONDMAN CONSULT biedt voor de begeleiding van intervisiesessies een gestructureerde gespreksleiding en procesbewaking. Er zijn meerdere werkvormen mogelijk. De gespreksleider stemt de werkvorm in overleg af, op de behoefte van de groep.

Wilt u hier meer informatie over? Neem dan vrijblijvend contact op.

7 december 2020