GRONDMAN consult

Kennismaken

Mijn naam is Marian Grondman. Ik ben 57 jaar. Mijn hart ligt bij maatschappelijke ondernemingen en organisaties die een duurzame, positieve bijdrage leveren aan goede huisvesting van haar doelgroepen. Een passende en fijne woning in een leefbare en veilige woonomgeving met ruimte voor een zo optimaal mogelijke zelfredzaamheid. 

Ik lever graag een bijdrage aan het continue leren en verbeteren in deze organisaties vanuit meerdere rollen. 

Senior adviseur en manager

In de rol van senior adviseur en manager ondersteun ik corporaties, woonzorgorganisaties, gemeenten en bewoners (-organisaties ) met grote inhoudelijke kennis van zaken op het gebied van: 

verhuur en beheervraagstukken | huurbeleid en huurdersbeleid | huurrecht en contractvorming overlast en overlastpreventie | participatie en communicatie | stedelijke vernieuwing en herhuisvesting | wijkgericht werken | prestatieafspraken & maatschappelijke programmering | wonen & zorg | bijzondere doelgroepen | procesverbetering | continu leren en verbeteren

Verandermanager, coach & trainer

In de rol van verandermanager, coach en trainer begeleid ik organisaties, teams en individuele medewerkers bij transities, de verbetering van processen, de rol van interne en externe klant, de mindset van teams en medewerkers. Ik stimuleer, coach en train in het nemen van eigen verantwoordelijkheid, breng mensen in beweging, geef perspectief, creƫer draagvlak en grote betrokkenheid bij medewerkers, teams en interne klanten en externe klanten.

Mediator & conflictcoach

In de rol van mediator en conflictcoach ligt mijn focus op het voorkomen van conflicten, het hanteren van reeds ontstane conflicten, het beperken van escalatie en het managen van verandering. Ik breng de kennis en kernkwaliteiten mee die vanuit de facilitaire mediation en het verandermanagement vereist zijn, gebaseerd op het ondersteunen en versterken van zelfbeschikking en autonome besluitvorming. 

Vanuit mijn brede ervaring in het werkgebied van maatschappelijke ondernemingen kan ik een waardevolle ondersteuning en begeleiding bieden op bijvoorbeeld het gebied van:

weerstand en conflicten bij organisatieverandering | conflicten op de werkvloer | conflicten op het gebied van participatie en medezeggenschap | conflicten tussen organisatie en belanghouders

Ik richt mij vooral op het in zo vroeg mogelijk stadium herkennen en oppakken van signalen waardoor het ontstaan van conflicten, of escalatie ervan, kan worden voorkomen.

Wat breng ik mee als mens?

Ik ben toegankelijk, heb een open houding, ik maak daardoor makkelijk contact en verbinding.

Ik ben wendbaar maar tevens doelgericht, doortastend en besluitvaardig. Ik laat de verantwoordelijkheden graag daar waar ze horen maar dit sluit niet uit dat ik tevens een stevige regie kan voeren. 

Ik zie de mogelijkheden, verandering motiveert en inspireert mij en maakt me creatief in het vinden van nieuwe wegen en oplossingen. 

14 november 2020