Goed wonen is de basis van alles

GRONDMAN consult heeft een warm hart voor maatschappelijke ondernemingen en organisaties die een duurzame, positieve bijdrage leveren aan goede huisvesting van haar doelgroepen.

Een passende en fijne woning in een leefbare, inclusieve en veilige woonomgeving met ruimte voor een zo optimaal mogelijke zelfredzaamheid is een fundament van onze basisbehoefte. Dit is voor GRONDMAN CONSULT een belangrijke drijfveer voor inhoudelijk advies en management.

Woningcorporaties, gemeenten, bewonersorganisaties, woonzorginstellingen, hun teams en medewerkers, zetten zich dagelijks in voor die basisbehoefte. Organisatorisch zo optimaal mogelijk toegerust zijn op hun opgave, continu leren en verbeteren. Dat is voor GRONDMAN CONSULT een belangrijke drijfveer voor organisatieadvies, coaching en management.

GRONDMAN CONSULT voert graag het goede gesprek met u. Over uw inhoudelijke opgave, over uw organisatorische opgave en de bijdrage die wij daaraan kunnen leveren.

14 november 2020